zondag 2 mei 2010

Fondsenwerving (4): Zoek dekking!

Zoek financiering: eerste gemeente nog een keer bekijken

In de blogposts over fondsenwerving tot nu toe: ik beschreef hoe ik met fondsenwerving begon, nadat ik actief werd in een werkgroep voor behoud van een speeltuin in mijn wijk. Na handtekeningen verzamelen en actie voeren, volgde overleg met de welzijnsorganisatie (Portes). Er is een voorlopig plan van eisen gemaakt en een ruwe kostenraming. We vonden een ontwerpster die een voorlopig ontwerp maakte. Duidelijk was dat er tegen de 200.000 euro nodig zou zijn, misschien wel meer.

We moesten op zoek naar dat geld. We hadden inmiddels wel vaker informatie ingewonnen bij de gemeente. Waren er nog aanvullende potjes te vinden? Wat voor potjes zijn dat en welke argumenten zijn dan relevant?

Gemeentebeleid: achterstallig onderhoud inlopen

Gelukkig wisten mensen in de wijk hoe we bij de gemeente konden achterhalen wat er zoal speelde. In die tijd kampte Utrecht met achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte. dat wilde de gemeente inlopen. En ook de speeltuinen hadden zo'n inloopfase hard nodig. De voorbeelden van achterstallig onderhoud waren legio ook in onze tuin. Het duidelijkste punt was het zwembadje. Het gras eromheen was in de zomer een modderpoel (lekke leidingen, slechte waterafvoer?) en het badje zelf had betonnen wanden waar de verf af bladderde. In de zomer was dit het meest gewilde onderdeel van de speeltuin. Dit kon beter.
Goede reden om nog wat verder te lobbyen. Zo kregen we de gemeente zover dat ze ook meedachten. Als wij geld gingen werven, zouden hun euro's meer waard worden. Zo kwam onze speeltuin hoog op het lijstje aan te pakken speeltuinen. Op die manier werd de toezegging uit de gemeente opgehoogd. Vergis je niet, dat duurde maanden en maanden, gemeenteraad toespreken, bijeenkomsten met politieke partijenm, verschillende gesprekken met wethouders. Daarbij vooral: laten zien dat wij ons actief wilden inspannen. Dat we ons voor fondsenwerving en bewonerparticipatie wilden inspannen. Voor geld en extra handjes.

Foto: speeltuinleidster Saida bakt koekjes met (veel) kinderen

Durf te vragen, laat je helpen
We begonnen een zoektocht naar geschikte fondsen. Daarvoor zijn allerlei hulpmiddelen. sommige kosten geld. Maar soms kun je er makkelijk aan komen. We gingen eens goed zoeken in het zogenaamde fondsenboek. Daarin staan heel veel vermogensfondsen, die vaak aan goede doelen geld geven (of uitlenen). Zo kwamen we er ook achter dat er ook veel fondsen helemaal niet in dat boek staan. Dan moet je navraag doen bij anderen die wel eens een vergelijkbaar plan hebben gemaakt en daarvoor geld geworven. Rondvraag leerde zo een paar extra namen, waar wij vervolgens extra onderzoek naar gingen doen. Ook kregen we wat hulp van de landelijke vereniging voor speeltuinwerk, NUSO. Zij geven een handboek uit - en daarin stonden ook suggesties. Onze eigen zoektocht leverde daar flink wat aanvullingen op. En soms ook verbeteringen - want wat in een jaar een goed idee is, kan een paar jaar later anders zijn. En zo waren er fondsen die besloten hadden niet langer speeltuinen te financieren. Jammer. Maar ook hier bleek: durf te vragen. Ik belde dan op en zei hoe jammer het was. En dat ik er nog niet veel van wist. Wisten zij dan misschien nog een ander fonds dat kon helpen? En zo kwamen er toch nog namen bij.

Vind een financier met een passende doelstelling
Vervolgens gingen we aan de slag. Verschillende fondsen hadden zich gebundeld tot het fonds Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen. Geweldig was dat. Eén loket voor alle fondsen die spelen belangrijk vinden. Deze fondsen werkten samen, hadden samen eisen en voorwaarden opgesteld. En een blik in hun 'projectenlijst' van het jaar ervoor leverde belangrijke informatie. Ik kon zo zien, wat voor speeltuinen geld hadden gekregen en hoeveel. Zo bleek wat het maximum bedrag was dat uit deze bron kon worden verkregen. Maximum 40.000 euro. Conclusie; er zouden nog wel een paar bij moeten.
Foto van speeltuinwerkster Marjolijn tijdens het openingsfeest (mei 2008; door Corinne Bekker)

Doelstelling spelen, of gewoon 'algemeen maatschappelijk belang'
We zochten verder. Veel fondsen hebben een algemene doelstelling. Neem bijvoorbeeld het K.F.Hein fonds en het Elize Mathilde fonds. Allebei hebben ze een brede doelstelling. Ze steunen veel projecten, sociale, culturele en die een algemeen maatschappelijk belang dienen. In de doelstelling staat niet expliciet "wij steunen speeltuinen"; maar nergens staat dat men dat als 'goed doel' uitsluit. Als we aannemelijk kunnen maken, dat de speeltuin een goed doel is, zouden we ook hier mogelijk succes kunnen boeken. Een kwestie van goed argumenteren:
* Waarom spelen belangrijk is: voor de ontwikkeling van de motoriek, voor het samen leren spelen; voor ervaringen die een kind thuis niet kan krijgen (modder, een spuitende kraan; spellen met veel kinderen enzovoorts);
* Dat er voor spelen zo weinig ruimte is in steden;
* Waarom een speeltuin met betaalde krachten belangrijk is (anders wint de wet van de straat, van de grootste schreeuwers; om kinderen met problemen te kunnen helpen).
Toen moest het aanvragen van fondsen grotendeels nog beginnen. Maar het leek aannemelijk een 60.000 tot 70.000 euro uit vermogensfondsen binnen te halen.


Foto: Een collecte bracht 3000 euro op (fotomateriaal CB)

Vermogensfondsen, collecte, sponsoring
Zo hadden we uiteindelijk een aardige lijst mogelijke financiers onder de vermogensfondsen. We zouden het er niet mee redden. Dat was duidelijk. Om het geheel rond te krijgen zouden we nog wat andere bronnen moeten aanboren. Daarom zetten we een collecte op touw. We konden collectebussen van een grote non profit organisatie lenen (hun beeldmerk afgeplakt; eigen toelichtingsbrief meegegeven aan de collectanten).
Met een 25 vrijwilligers gingen we langs de deuren en op markten in de wijk collecteren. Ook dat leverde een paar duizend euro op. Een heel goede score voor een organisatie die niet eerder had gecollecteerd, vertelden ervaren collectanten ons. Nou daar waren we wel trots op.Al met al leek het steeds meer een haalbaar plan. En werd het belangrijk hoe de fondsen gingen reageren. Spannend!

Foto: Ook vonden we een aantal sponsoren. (fotomateriaal CB)Eerdere blogposts
Fondsenwerving (3) kosten ramen
Hoe ik begon met fondsenwerven (2)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten