woensdag 2 februari 2011

Vrouwen in Besturen meldpunt

Afgelopen dinsdag sprak ik met een aantal vrouwen over vrouwen in besturen. Hoe zorgen we dat ze er in komen? De aanleiding was een bijeenkomst van het netwerk Utrechtse Vrouwen Spreken, over dat thema. Aanwezig waren vrouwen uit allerlei sectoren, zoals kunst en cultuur, welzijn / sociale sector, kennisinstituten/onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Een inspirerende bijeenkomst waar een aantal concrete vervolgacties uit zullen komen.

Bij die bijeenkomst van Utrechtse Vrouwen Spreken, op 27 januari, zat ik in een groep met ondernemers. Na een rondje om te bepalen wat belangrijke besturen in de regio zijn die invloed hebben, kwamen enkele praktische ideeën boven drijven. Ten eerste maar eens inventariseren welke vrouwen beschikbaar zijn; en welke functies bezet moeten worden (match vraag en aanbod). En de mogelijkheid om een workshop te organiseren om vrouwen meer kennis te bieden over functioneren in raden en besturen. We planden een vervolggesprek met enkele vrouwen (uit verschillende netwerken) om te kijken hoe we elkaars activiteiten kunnen versterken.

Vanmorgen zette ik de oproep online, op de LinkedIN groep van Utrechtse Vrouwen Spreken, om vrouwen uit te dagen zichzelf voor te stellen. En vooral om hun bestuurlijke ervaring en ambitie te melden. Zelf heb ik er meteen een stukje aan toegevoegd, bij wijze van voorbeeld. En nu kijken hoevelen er op reageren.

LINKS
Linkedin groep Utrechtse Vrouwen Spreken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten